خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
19/11/17 07:45
شناسه خبر : 6626

در پی گرانی و تورم شدید در ایران، نظام‌ پزشکی هم درخواست گرانی نرخ ویزیت پزشکان را داده‌ است!

در پی گرانی و تورم شدید در ایران، نظام‌ پزشکی هم درخواست گرانی نرخ ویزیت پزشکان را داده‌ است! ...

در پی گرانی و تورم شدید در ایران، نظام‌ پزشکی هم درخواست گرانی نرخ ویزیت پزشکان را داده‌ است!