7:46:39 - یکشنبه 17 نوامبر 2019
استقبال دوباره دلار و یورو از افزایش نرخ
استقبال دوباره دلار و یورو از افزایش نرخ در دومین روز هفته قیمت هر دلار آمریکا از ۱۲ هزار تومان فراتر رفت و بر قیمت ۱۲ هزار و ۱۰۰ تومان ایستاد. امروز یورو نیز به قیمت ۱۳هزار و ۳۰۰ تومان رسید.

استقبال دوباره دلار و یورو از افزایش نرخ

در دومین روز هفته قیمت هر دلار آمریکا از ۱۲ هزار تومان فراتر رفت و بر قیمت ۱۲ هزار و ۱۰۰ تومان ایستاد.

امروز یورو نیز به قیمت ۱۳هزار و ۳۰۰ تومان رسید.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH