7:47:31 - یکشنبه 17 نوامبر 2019
تمامی مدیران و مسئولین رژیم علیه مردم!!!
تمامی مدیران و مسئولین رژیم علیه مردم!!! در پی حمایت خامنه ای از گرانی مجلس نیز از گران کردن قیمت بنزین حمایت کرد. سخنگوى هيات رئيسه مجلس پس از اتمام جلسه غیر علنی امروز صبح، اعلام کرد: طرح سهميه بندى بنزين به تصويب شوراى عالى امنيت ملى و تاييد سران قوا و رهبرى رسيده است […]

تمامی مدیران و مسئولین رژیم علیه مردم!!!

در پی حمایت خامنه ای از گرانی مجلس نیز از گران کردن قیمت بنزین حمایت کرد.

سخنگوى هيات رئيسه مجلس پس از اتمام جلسه غیر علنی امروز صبح، اعلام کرد:

طرح سهميه بندى بنزين به تصويب شوراى عالى امنيت ملى و تاييد سران قوا و رهبرى رسيده است و مجلس از آن حمايت مى كند.

طرح سهميه بندى بنزين لازم الاجراست.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH