7:48:35 - یکشنبه 17 نوامبر 2019
کشته شدن ده ها نفر در اعتراضات مردم علیه گرانی و تبعیض
کشته شدن ده ها نفر در اعتراضات مردم علیه گرانی و تبعیض روز شنبه ۱۶ اکتبر ۲۰۱۹ با اعلام افزایش قیمت نفت شهرهای مختلف ایران شاهد اعتراضات گسترده بود اعتراضات از جمعه شب گذشته آغاز شد تا امروز ادامه دارد. معترضان در چندین شهر خیابان را مسدود کردند. فعالان حقوق بشری از کشته شدن حداقل […]

کشته شدن ده ها نفر در اعتراضات مردم علیه گرانی و تبعیض

روز شنبه ۱۶ اکتبر ۲۰۱۹ با اعلام افزایش قیمت نفت شهرهای مختلف ایران شاهد اعتراضات گسترده بود اعتراضات از جمعه شب گذشته آغاز شد تا امروز ادامه دارد. معترضان در چندین شهر خیابان را مسدود کردند.

فعالان حقوق بشری از کشته شدن حداقل ۹ تن در شهرهای مختلف ایران خبر دادند. طبق این گزارش ۴ تن در محمره (خرمشهر) 1 تن در سیرجان، یک تن در شیراز، یک نفر در اصفهان، یک نفر در بهبهان و در کرج نیز یک نفر کشته گزارش شده است.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH