خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
19/11/17 07:48
شناسه خبر : 6638

قطع اینترنت در ایران به دلایل امنیتی و به دستور شورای امنیت کشور صورت گرفته است.

قطع اینترنت در ایران به دلایل امنیتی و به دستور شورای امنیت کشور صورت گرفته است. قطعی‌ها ربطی به اپراتورها ندارد و زمان اتصال اینترنت نامعلوم است. ...

قطع اینترنت در ایران به دلایل امنیتی و به دستور شورای امنیت کشور صورت گرفته است.

قطعی‌ها ربطی به اپراتورها ندارد و زمان اتصال اینترنت نامعلوم است.