7:49:34 - یکشنبه 17 نوامبر 2019
قطعی اینترنت/ سرکوب مردم/ مردم چیزی برای از دست دادن ندارد!!!
قطعی اینترنت/ سرکوب مردم/ مردم چیزی برای از دست دادن ندارد!!! در پی قطع کامل اینترنت موبایل ها و تلفن های ثابت توسط رژیم ایران هیچ گونه تصاویر از اعتراضات مردم عادی در رسانه ها و کانال های خبری پخش نمی شود. همچنین به دستور خامنه ای و مزدوران وی، مجوز سرکوب شدید مردم داده […]

قطعی اینترنت/ سرکوب مردم/ مردم چیزی برای از دست دادن ندارد!!!

در پی قطع کامل اینترنت موبایل ها و تلفن های ثابت توسط رژیم ایران هیچ گونه تصاویر از اعتراضات مردم عادی در رسانه ها و کانال های خبری پخش نمی شود.

همچنین به دستور خامنه ای و مزدوران وی، مجوز سرکوب شدید مردم داده شده تا رژیم غاصب و سرکوب گر به قتل و کشتار مردم بی گناه با خیالی آسوده ادامه دهد!

شایان ذکر است که مردم در اثر بیکاری و تورم شدید حاصل از سیاست های غلط اقتصادی و تبعیض در مناطق غیر فارس علی الخصوص آذربایجان جنوبی جانشان بر لب آمده و دیگر هیچ هراسی از باتوم و صدای پوتین های مزدوران وحشی و حتی گلوله هایشان ندارند، چرا که بیشتر مردم علی الخصوص جوانان چیزی برای از دست دادن ندارند و آمده اند تا زندگی تباه شده خود را با چنگ و دندان پس بگیرند.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH