7:56:18 - یکشنبه 17 نوامبر 2019
آمارهای اولیه تایید شده از کشته‌ها و بازداشتی‌ها
آمارهای اولیه تایید شده از کشته‌ها و بازداشتی‌ها 🔹 بازداشتی‌ها: ۱. احمد عابدی (قوشاچای) ۲. هویت نامعلوم (خوی) ۳. فراز نوروزی (تبریز) ۴. غفار رضائیان (زنجان) ۵. توحید خادمی (قوشاچای) 🔹 کشته شده‌ها: ۱. دو کشته هویت نامشخص (مریوان) ۲. دو کشته هویت نامشخص (ساوه) ۴. یک کشته هویت نامشخص (شهریار) ۴. ميثم عدگى‌پور (خرمشهر) […]

آمارهای اولیه تایید شده از کشته‌ها و بازداشتی‌ها

🔹 بازداشتی‌ها:

۱. احمد عابدی (قوشاچای)
۲. هویت نامعلوم (خوی)
۳. فراز نوروزی (تبریز)
۴. غفار رضائیان (زنجان)
۵. توحید خادمی (قوشاچای)

🔹 کشته شده‌ها:

۱. دو کشته هویت نامشخص (مریوان)
۲. دو کشته هویت نامشخص (ساوه)
۴. یک کشته هویت نامشخص (شهریار)
۴. ميثم عدگى‌پور (خرمشهر)
۵. خالد منيعات ابن‌وهاب (خرمشهر)
۶. على غزلاوي ۱۲ ساله (خرمشهر)
۷. ميلاد حميداوي (خرمشهر)
۸. یک کشته هویت نامشخص (كوت الشيخ)
۹. یک کشته هویت نامشخص(شیراز)
۱۰. یک کشته هویت نامشخص (سیرجان)
۱۱. ۴ کشته هویت نامشخص (بهبهان)

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH