خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
19/11/17 07:57
شناسه خبر : 6645

طبق اخبار دریافتی از مخاطبین متاسفانه تعدادی از فعالان ملی-مدنی آذربایجان در شهر های مختلف بازداشت شدند.

طبق اخبار دریافتی از مخاطبین متاسفانه تعدادی از فعالان ملی-مدنی آذربایجان در شهر های مختلف بازداشت شدند. ((حامد عابدی )) و ((توحید خادمی لیدر تراختور)) جزو بازداشت شدگان در قوشاچای هستند ...

طبق اخبار دریافتی از مخاطبین متاسفانه تعدادی از فعالان ملی-مدنی آذربایجان در شهر های مختلف بازداشت شدند.

((حامد عابدی )) و ((توحید خادمی لیدر تراختور)) جزو بازداشت شدگان در قوشاچای هستند