خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
19/11/17 08:04
شناسه خبر : 6650

گزارش پرونده حادثه قطار تبریز – مشهد از دستور کار مجلس خارج شد!

گزارش پرونده حادثه قطار تبریز – مشهد از دستور کار مجلس خارج شد! با تصمیم هیئت رئیسه مجلس فاشیستی ایران قرائت گزارش کمیسیون عمران در مورد حادثه قطار تبریز-مشهد از دستور کار مجلس خارج شد. ...

گزارش پرونده حادثه قطار تبریز – مشهد از دستور کار مجلس خارج شد!

با تصمیم هیئت رئیسه مجلس فاشیستی ایران قرائت گزارش کمیسیون عمران در مورد حادثه قطار تبریز-مشهد از دستور کار مجلس خارج شد.