22:01:43 - جمعه 22 نوامبر 2019
پخش زنده موضوع:اعتراضات مردمی در آزربایجان جنوبی و ایران با حضور: دکتر ائلیار ماکویی دکتر ژاله تبریزی صابر زمانی
پخش زنده موضوع:اعتراضات مردمی در آزربایجان جنوبی و ایران با حضور: دکتر ائلیار ماکویی دکتر ژاله تبریزی صابر زمانی 🔹یکشنبه ساعت ۲۲:۳۰به وقت تبریز پخش از آدرس های ذیل 🔴http://www.instagra.com/50000000_org 🔴 www.youtube.com/channel/UCMqqf0ibr4ZOTpTQIcQMZTA 🔴 www.facebook.com/50000000ButovAzerbaycanXeberAjansi/

پخش زنده
موضوع:اعتراضات مردمی در آزربایجان جنوبی و ایران با حضور:
دکتر ائلیار ماکویی
دکتر ژاله تبریزی
صابر زمانی

🔹یکشنبه ساعت ۲۲:۳۰به وقت تبریز
پخش از آدرس های ذیل

🔴http://www.instagra.com/50000000_org
🔴 www.youtube.com/channel/UCMqqf0ibr4ZOTpTQIcQMZTA

🔴 www.facebook.com/50000000ButovAzerbaycanXeberAjansi/

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH