10:21:34 - یکشنبه 24 نوامبر 2019
اکران ویژه از گروه هنر و تجربه فیلم کؤمور (زغال)
اکران ویژه از گروه هنر و تجربه فیلم کؤمور (زغال) فیلم «کؤمور» اولین تجربه سینمایی اسماعیل منصف که به زبان ترکی آذربایجانی و با بازیگران ترک آذربایجان جنوبی تولید شده، محصول مشترک آذربایجان جنوبی و فرانسه است. دوشنبه 4 آذر 98/ ساعت 18:30 رزرو آنلاین سینما تیکت پردیس سینمایی ستاره باران

اکران ویژه از گروه هنر و تجربه
فیلم کؤمور (زغال)

فیلم «کؤمور» اولین تجربه سینمایی اسماعیل منصف که به زبان ترکی آذربایجانی و با بازیگران ترک آذربایجان جنوبی تولید شده، محصول مشترک آذربایجان جنوبی و فرانسه است.

دوشنبه
4 آذر 98/ ساعت 18:30

رزرو آنلاین
سینما تیکت

پردیس سینمایی ستاره باران

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH