10:22:59 - یکشنبه 24 نوامبر 2019
ساخت دهکده توریستی نمکی در مجاورت دریاچه اورمیه
ساخت دهکده توریستی نمکی در مجاورت دریاچه اورمیه محققان دانشگاه بناب برای نخستین بار در کشور موفق به تولید آجر تبریدی از نمک دریاچه اورمیه و ملات ژئوپلیمری برای استفاده در ساختمان‌ها به‌ویژه برای ساخت دهکده توریستی نمکی در مجاورت دریاچه اورمیه شدند. این دهکده نمکی شامل هتل نمکی، رستوران نمکی، مجتمع‌های هالوتراپی (نمک درمانی) […]

ساخت دهکده توریستی نمکی در مجاورت دریاچه اورمیه

محققان دانشگاه بناب برای نخستین بار در کشور موفق به تولید آجر تبریدی از نمک دریاچه اورمیه و ملات ژئوپلیمری برای استفاده در ساختمان‌ها به‌ویژه برای ساخت دهکده توریستی نمکی در مجاورت دریاچه اورمیه شدند.

این دهکده نمکی شامل هتل نمکی، رستوران نمکی، مجتمع‌های هالوتراپی (نمک درمانی) و لجن درمانی با محوطه‌سازی نمکی برای ایجاد جاذبه گردشگری سیاحتی و سلامت در منطقه مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH