10:24:15 - یکشنبه 24 نوامبر 2019
خروج وام بانک مسکن از سبد تقاضای خانوارها
خروج وام بانک مسکن از سبد تقاضای خانوارها مدت‌هاست که وام خرید مسکن بانک مسکن اثرگذاری حداقلی خود را در افزایش قدرت خرید مردم از دست داده و این وام در حال خروج از سبد تقاضای خانوارهاست. مهم‌ترین چالش وام ۲۸۰ یا ۳۰۰ میلیون تومانی اقساط آن است که قطعا با شرایط و ضوابط کنونی […]

خروج وام بانک مسکن از سبد تقاضای خانوارها

مدت‌هاست که وام خرید مسکن بانک مسکن اثرگذاری حداقلی خود را در افزایش قدرت خرید مردم از دست داده و این وام در حال خروج از سبد تقاضای خانوارهاست.

مهم‌ترین چالش وام ۲۸۰ یا ۳۰۰ میلیون تومانی اقساط آن است که قطعا با شرایط و ضوابط کنونی بانک مسکن، بازپرداخت آن از عهده کمتر کسی بر می‌آید و عملا کسی به دنبال گرفتن وام مسکن نیست.

همچنین قیمت مسکن به اندازه ای افزایش داشته است که همان وام صد میلیونی کفاف خرید مسکن را نمی کند.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH