10:28:31 - یکشنبه 24 نوامبر 2019
بغداد و ناصریه در خون و ادامه درگیری در کربلا
بغداد و ناصریه در خون و ادامه درگیری در کربلا در درگیریهای شبانه، بامداد یکشنبه در بغداد، کربلا و ناصریه، میان مردم معترض و ماموران امنیتی در دو شهر بغداد و ناصریه دستکم دو نفر کشته شدند.

بغداد و ناصریه در خون و ادامه درگیری در کربلا

در درگیریهای شبانه، بامداد یکشنبه در بغداد، کربلا و ناصریه، میان مردم معترض و ماموران امنیتی در دو شهر بغداد و ناصریه دستکم دو نفر کشته شدند.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH