8:55:47 - سه‌شنبه 26 نوامبر 2019
اردوغان: تاکنون 1230 تروریست در عملیات چشمه صلح از پای درآمده‌اند
اردوغان: تاکنون 1230 تروریست در عملیات چشمه صلح از پای درآمده‌اند رجب طیب اردوغان‌‌ رئیس‌جمهور ترکیه: تاکنون 1230 تروریست در عملیات چشمه صلح از پای درآمده‌اند. اردوغان پیرامون عملیات چشمه صلح گفت: مبارزه ما بر اساس تقویم خاصی انجام نمی‌گیرد. نمی‌توان تاریخ و زمان برای چنین عملیات نظامی مشخص کرد.

اردوغان: تاکنون 1230 تروریست در عملیات چشمه صلح از پای درآمده‌اند

رجب طیب اردوغان‌‌ رئیس‌جمهور ترکیه: تاکنون 1230 تروریست در عملیات چشمه صلح از پای درآمده‌اند.

اردوغان پیرامون عملیات چشمه صلح گفت: مبارزه ما بر اساس تقویم خاصی انجام نمی‌گیرد. نمی‌توان تاریخ و زمان برای چنین عملیات نظامی مشخص کرد.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH