8:57:54 - سه‌شنبه 26 نوامبر 2019
دستگیری “آنیسا لاروسی” شهروند 21 ساله فرانسوی که برای پیوستن به گروه داعش از کشورش به شهر “آدانا” ترکیه آمده بود.
دستگیری “آنیسا لاروسی” شهروند 21 ساله فرانسوی که برای پیوستن به گروه داعش از کشورش به شهر “آدانا” ترکیه آمده بود. این دختر جوان فرانسوی مسلط به 4 زبان زنده دنیاست. او قرار است پس از تکمیل تحقیقات به فرانسه بازگشت داده شود./ آژانس خبری DHA ترکیه-

دستگیری “آنیسا لاروسی” شهروند 21 ساله فرانسوی که برای پیوستن به گروه داعش از کشورش به شهر “آدانا” ترکیه آمده بود.

این دختر جوان فرانسوی مسلط به 4 زبان زنده دنیاست. او قرار است پس از تکمیل تحقیقات به فرانسه بازگشت داده شود./ آژانس خبری DHA ترکیه-

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH