خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
19/11/27 15:41
شناسه خبر : 7036

آزمایش رادارهای سیستم موشکی اس -400 ترکیه

آزمایش رادارهای سیستم موشکی اس -400 ترکیه ترکیه رادارهای سیستم دفاع موشکی اس-400 که از روسیه دریافت کرده را آزمایش کرد. ...

آزمایش رادارهای سیستم موشکی اس -400 ترکیه

ترکیه رادارهای سیستم دفاع موشکی اس-400 که از روسیه دریافت کرده را آزمایش کرد.