15:59:04 - چهارشنبه 27 نوامبر 2019
ترکیه نخستین فروند هلیکوپتر T-70 خود را تولید کرد.
ترکیه نخستین فروند هلیکوپتر T-70 خود را تولید کرد. این هلیکوپتر در واقع یک نسخه از هلیکوپتر آمریکایی S-70 بلک هاوک است که ترکیه برای تولید ۱۰۹ فروند آن در داخل کشور مجوز لازم را از آمریکا دریافت کرده است. موتور این هلیکوپتر نیز تحت امتیاز در ترکیه ساخته شده و الکترونیک آن بومی است. […]

ترکیه نخستین فروند هلیکوپتر T-70 خود را تولید کرد.

این هلیکوپتر در واقع یک نسخه از هلیکوپتر آمریکایی S-70 بلک هاوک است که ترکیه برای تولید ۱۰۹ فروند آن در داخل کشور مجوز لازم را از آمریکا دریافت کرده است.

موتور این هلیکوپتر نیز تحت امتیاز در ترکیه ساخته شده و الکترونیک آن بومی است.
ترکیه اعلام کرده ممکن است تا ۶۰۰ فروند T70 تولید کند.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH