6:39:08 - جمعه 29 نوامبر 2019
ترکیه بار دیگر خواهان عضویت در اتحادیه اروپا شد
ترکیه بار دیگر خواهان عضویت در اتحادیه اروپا شد ابراهیم کالین، سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه اعلام کرد آنکارا بار دیگر درخواست خود برای عضویت در اتحادیه اروپا را مطرح کرده است. سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه گفت آنکارا دومین ارتش قدرتمند پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) را دارد و از قدرتمندترین اعضای این سازمان است. به همین […]

ترکیه بار دیگر خواهان عضویت در اتحادیه اروپا شد

ابراهیم کالین، سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه اعلام کرد آنکارا بار دیگر درخواست خود برای عضویت در اتحادیه اروپا را مطرح کرده است.

سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه گفت آنکارا دومین ارتش قدرتمند پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) را دارد و از قدرتمندترین اعضای این سازمان است. به همین علت باید به عضویت اتحادیه اروپا دربیاید.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH