6:43:26 - جمعه 29 نوامبر 2019
اکثریت کشته ها در شهر تهران و شیراز تورک هستند!!!
اکثریت کشته ها در شهر تهران و شیراز تورک هستند!!! سپیده حسنی دانشجوی سولدوزی، در اعتراضات اخیر در تهران به ضرب گلوله کشته شده و در سولدوز به خاک سپرده شده است.

اکثریت کشته ها در شهر تهران و شیراز تورک هستند!!!

سپیده حسنی دانشجوی سولدوزی، در اعتراضات اخیر در تهران به ضرب گلوله کشته شده و در سولدوز به خاک سپرده شده است.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH