خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
19/11/29 06:43
شناسه خبر : 7141

اکثریت کشته ها در شهر تهران و شیراز تورک هستند!!!

اکثریت کشته ها در شهر تهران و شیراز تورک هستند!!! سپیده حسنی دانشجوی سولدوزی، در اعتراضات اخیر در تهران به ضرب گلوله کشته شده و در سولدوز به خاک سپرده شده است. ...

اکثریت کشته ها در شهر تهران و شیراز تورک هستند!!!

سپیده حسنی دانشجوی سولدوزی، در اعتراضات اخیر در تهران به ضرب گلوله کشته شده و در سولدوز به خاک سپرده شده است.