6:49:25 - جمعه 29 نوامبر 2019
رونمایی از کتاب «خاطراتی از آرتساخ برای آینده» در تهران
رونمایی از کتاب «خاطراتی از آرتساخ برای آینده» در تهران دومین اثر واهیک راتوسیان است که به زبان ارمنی در ایران و با هدف مشروعیت دادن به اشغالگری ارامنه در ایران چاپ شده است! اعضای لابی ارمنی متشکل از انجمن دانش پژوهان فریدن ، کشیش مسروپ راتوسیان ، کارن خانلری نماینده ارامنه تهران و شمال […]

رونمایی از کتاب «خاطراتی از آرتساخ برای آینده» در تهران

دومین اثر واهیک راتوسیان است که به زبان ارمنی در ایران و با هدف مشروعیت دادن به اشغالگری ارامنه در ایران چاپ شده است!

اعضای لابی ارمنی متشکل از انجمن دانش پژوهان فریدن ، کشیش مسروپ راتوسیان ، کارن خانلری نماینده ارامنه تهران و شمال کشور در مجلس ، هراچ سافاریان ، گاسپار امیرخانیان ، ملینا مانگاساریان ، و واهیک راتوسیان در مراسم رونمایی این کتاب شرکت داشته اند.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH