6:52:43 - جمعه 29 نوامبر 2019
مقتدی صدر: عدم استعفای دولت به معنای آغاز پایان عراق است
مقتدی صدر: عدم استعفای دولت به معنای آغاز پایان عراق است رهبر جریان صدر عراق با صدور بیانیه ای در واکنش به وخامت اوضاع امنیتی در استان های واقع در جنوب عراق، خواستار استعفای دولت عادل عبدالمهدی، نخست وزیر کنونی این کشور شد و هشدار داد که عدم استعفای آن به معنای آغاز پایان عراق […]

مقتدی صدر: عدم استعفای دولت به معنای آغاز پایان عراق است

رهبر جریان صدر عراق با صدور بیانیه ای در واکنش به وخامت اوضاع امنیتی در استان های واقع در جنوب عراق، خواستار استعفای دولت عادل عبدالمهدی، نخست وزیر کنونی این کشور شد و هشدار داد که عدم استعفای آن به معنای آغاز پایان عراق است.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH