6:56:51 - جمعه 29 نوامبر 2019
بابت سخنانم علیه ناتو عذرخواهی نمی کنم!
بابت سخنانم علیه ناتو عذرخواهی نمی کنم! رئیس جمهور فرانسه با صراحت اعلام کرد که بابت سخنان تند خود علیه ائتلاف نظامی ناتو متأسف نیست، بلکه آن را به مثابه زنگ هشداری برای اعضای این ائتلاف می داند. رئیس جمهور فرانسه حدود یکماه پیش با الفاظی تند همتایان اروپایی خود را به دلیل وابستگی دفاعی […]

بابت سخنانم علیه ناتو عذرخواهی نمی کنم!

رئیس جمهور فرانسه با صراحت اعلام کرد که بابت سخنان تند خود علیه ائتلاف نظامی ناتو متأسف نیست، بلکه آن را به مثابه زنگ هشداری برای اعضای این ائتلاف می داند.

رئیس جمهور فرانسه حدود یکماه پیش با الفاظی تند همتایان اروپایی خود را به دلیل وابستگی دفاعی به ائتلاف نظامی ناتو به باد انتقاد گرفت و تأکید کرد که ناتو دچار «مرگ مغزی» شده است.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH