6:58:25 - جمعه 29 نوامبر 2019
نشت نفت از جزیره خارگ به خلیج و آلودگی نفتی
نشت نفت از جزیره خارگ به خلیج و آلودگی نفتی العربیه به تصاویری دست یافته که نشان می‌دهد بخشی از نفت جزیره استراتژیک خارگ در شمال خلیج به آب نشت کرده و آلودگی نفتی قابل توجهی به وجود آورده است. این آلودگی در گستره‌ای به طول ۱۵ مایل و عرض ۱۰۰ متر ایجاد شده و […]

نشت نفت از جزیره خارگ به خلیج و آلودگی نفتی

العربیه به تصاویری دست یافته که نشان می‌دهد بخشی از نفت جزیره استراتژیک خارگ در شمال خلیج به آب نشت کرده و آلودگی نفتی قابل توجهی به وجود آورده است.

این آلودگی در گستره‌ای به طول ۱۵ مایل و عرض ۱۰۰ متر ایجاد شده و ایران تا کنون هیچ توضیحی درباره آن نداده است.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH