6:58:45 - جمعه 29 نوامبر 2019
مفقود شدن ۹۴۷ میلیون دلار در صداوسیما!
مفقود شدن ۹۴۷ میلیون دلار در صداوسیما! مصطفی کواکبیان خبر از گم شدن ۹۴۷ میلیون دلار در صداوسیما داد و گفت «معلوم نیست با آن چه کرده‌اند». در حالی کواکبیان خبر از گم شدن نزدیک به یک‌میلیارد دلار پول بیت‌المال می‌دهد که آمار مخاطبین صداوسیما هر ساله با رکود بیشتری روبرو می‌شود.

مفقود شدن ۹۴۷ میلیون دلار در صداوسیما!

مصطفی کواکبیان خبر از گم شدن ۹۴۷ میلیون دلار در صداوسیما داد و گفت «معلوم نیست با آن چه کرده‌اند».

در حالی کواکبیان خبر از گم شدن نزدیک به یک‌میلیارد دلار پول بیت‌المال می‌دهد که آمار مخاطبین صداوسیما هر ساله با رکود بیشتری روبرو می‌شود.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH