6:59:52 - جمعه 29 نوامبر 2019
ایران منتظر اتفاقی بدتر از کنسولگری نجف باشد
ایران منتظر اتفاقی بدتر از کنسولگری نجف باشد أسامه نقلی سفیر عربستان در قاهره در واکنش به حمله به کنسولگری ایران در عراق که چهارشنبه شب گذشته صورت گرفت، گفت: ایران باید منتظر بیش از این باشد و حوادث آینده آسان‌تر نخواهد بود.

ایران منتظر اتفاقی بدتر از کنسولگری نجف باشد

أسامه نقلی سفیر عربستان در قاهره در واکنش به حمله به کنسولگری ایران در عراق که چهارشنبه شب گذشته صورت گرفت، گفت:
ایران باید منتظر بیش از این باشد و حوادث آینده آسان‌تر نخواهد بود.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH