7:00:55 - جمعه 29 نوامبر 2019
هنوز چراغ هشدار بانک خون روشن است!
هنوز چراغ هشدار بانک خون روشن است! آیا دلیل کمبود خون اعتراضات اخیر ایران است؟ با گذشت چند روز از فراخون این سازمان به نظر می‌رسد که ذخایر بانک خون در ایران همچنان در وضعیت هشدار قرار گرفته است. شایان ذکر است که تعداد کشته ها در اعتراضات مردمی اخیر براساس اعلام سازمان عفو بین […]

هنوز چراغ هشدار بانک خون روشن است!

آیا دلیل کمبود خون اعتراضات اخیر ایران است؟

با گذشت چند روز از فراخون این سازمان به نظر می‌رسد که ذخایر بانک خون در ایران همچنان در وضعیت هشدار قرار گرفته است.

شایان ذکر است که تعداد کشته ها در اعتراضات مردمی اخیر براساس اعلام سازمان عفو بین الملل ۱۴۳ نفر، و آمارهای غیر رسمی خبر از کشته شدن حدود ۳۰۰ نفر می دهد.
همچنین، هزاران نفر در اعتراضات اخیر به صورت جدی مجروح شده اند و نیاز شدید به خون دارند.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH