7:12:05 - جمعه 29 نوامبر 2019
در کتاب چرا ملتها شکست می‌خورند آمده است: وجود نهادهایی بسیار متفاوت در دو طرف مرز، منجر به ایجاد انگیزه های بسیار متفاوت در ساکنین هر یک از مناطق می شود.
در کتاب چرا ملتها شکست می‌خورند آمده است: وجود #نهادهایی بسیار متفاوت در دو طرف #مرز، منجر به ایجاد #انگیزه های بسیار متفاوت در ساکنین هر یک از مناطق می شود. 🔴 نمونه‌ای در تصویر بالا: هائیتی فقیر، 60% سوخت مصرفی از چوب و دومینیکن ثروتمند، دسترسی به انواع انرژی، پرداخت یارانه برای حفظ جنگل‌ها […]

در کتاب چرا ملتها شکست می‌خورند آمده است: وجود #نهادهایی بسیار متفاوت در دو طرف #مرز، منجر به ایجاد #انگیزه های بسیار متفاوت در ساکنین هر یک از مناطق می شود.

🔴 نمونه‌ای در تصویر بالا: هائیتی فقیر، 60% سوخت مصرفی از چوب و دومینیکن ثروتمند، دسترسی به انواع انرژی، پرداخت یارانه برای حفظ جنگل‌ها

◀️ مثالهای مشابه داخلی نیز به وفور موجود است.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH