9:08:41 - شنبه 30 نوامبر 2019
از روباه پرسیدند شاهدت کیست؟ گفت: دمم !!! امام جمعه اصفهان: علیه شورای نگهبان حرف بزنید در قیامت مجازات می‌شوید
امام جمعه اصفهان: علیه شورای نگهبان حرف بزنید در قیامت مجازات می‌شوید امام جمعه موقت اصفهان: 🔹هر کس علیه شورای نگهبان و عزیزانی که چیزی از دنیا جز انجام مسئولیت نمی‌خواهند، سخن بیجایی گفت، در روز قیامت مورد مجازات قرار خواهد گرفت

امام جمعه اصفهان: علیه شورای نگهبان حرف بزنید در قیامت مجازات می‌شوید

امام جمعه موقت اصفهان:
🔹هر کس علیه شورای نگهبان و عزیزانی که چیزی از دنیا جز انجام مسئولیت نمی‌خواهند، سخن بیجایی گفت، در روز قیامت مورد مجازات قرار خواهد گرفت

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH