9:23:47 - شنبه 30 نوامبر 2019
بازداشت ۷۰ نفر پس از سرکوب اعتراضات مردم علیه تبعیض و گرانی
بازداشت ۷۰ نفر پس از سرکوب اعتراضات مردم علیه تبعیض و گرانی براساس گفته های فرمانده انتظامی استان آذربایجان‌ شرقی، تاکنون ۷۰ نفر در تبریز شناسایی و دستگیر شدند.

بازداشت ۷۰ نفر پس از سرکوب اعتراضات مردم علیه تبعیض و گرانی

براساس گفته های فرمانده انتظامی استان آذربایجان‌ شرقی، تاکنون ۷۰ نفر در تبریز شناسایی و دستگیر شدند.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH