10:40:36 - شنبه 30 نوامبر 2019
سید قاسم جاسمی؛ عوامل به آتش کشیدن کنسولگری ایران در نجف از ملت عراق نیستند
سید قاسم جاسمی؛ عوامل به آتش کشیدن کنسولگری ایران در نجف از ملت عراق نیستند این طرز فکر پوسیده فقط می تواند از روی پررویی این رژیم منحوس باشد وگرنه کیست که نداند این رژیم هم در سیاست داخلی و هم خارجی به بن بست رسیده و محکوم به شکست شده است. سید قاسم جاسمی، […]

سید قاسم جاسمی؛ عوامل به آتش کشیدن کنسولگری ایران در نجف از ملت عراق نیستند


این طرز فکر پوسیده فقط می تواند از روی پررویی این رژیم منحوس باشد وگرنه کیست که نداند این رژیم هم در سیاست داخلی و هم خارجی به بن بست رسیده و محکوم به شکست شده است.

سید قاسم جاسمی، عضو هیأت رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس: عاملان تخریب وآتش‌سوزی کنسولگری ایران در نجف از معترضان عراقی نبوده، بلکه آشوبگرانی هستند که از بیرون از این کشور هدایت می‌شوند.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH