خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
19/12/03 12:16
شناسه خبر : 7319

کسب مدال نقره مسابقات قهرمانی پیشکسوتان زنان آسیا در رشته دو میدانی ماده ۵۰۰۰ متر، توسط نماینده آزربایجان جنوبی

کسب مدال نقره مسابقات قهرمانی پیشکسوتان زنان آسیا در رشته دو میدانی ماده ۵۰۰۰ متر، توسط نماینده آزربایجان جنوبی خانم نسرین پاسدار بخشایش از تبریز و اهتزاز پرچم مقدس تیراختور در کشور مالزی 🔺با آرزوی موفقیت برای تمام ورزشکاران تیراختورچی❤️🌹 ...

کسب مدال نقره مسابقات قهرمانی پیشکسوتان زنان آسیا در رشته دو میدانی ماده ۵۰۰۰ متر، توسط نماینده آزربایجان جنوبی خانم نسرین پاسدار بخشایش از تبریز و اهتزاز پرچم مقدس تیراختور در کشور مالزی

🔺با آرزوی موفقیت برای تمام ورزشکاران تیراختورچی❤️🌹