6:29:43 - پنج‌شنبه 5 دسامبر 2019
حضور حدود 13 میلیون گردشگر خارجی در استانبول
حضور حدود 13 میلیون گردشگر خارجی در استانبول دوازده میلیون و 690 هزار و 376 گردشگر خارجی در 10 ماه نخست سال جاری از شهر استانبول ترکیه بازدید کردند.

حضور حدود 13 میلیون گردشگر خارجی در استانبول

دوازده میلیون و 690 هزار و 376 گردشگر خارجی در 10 ماه نخست سال جاری از شهر استانبول ترکیه بازدید کردند.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH