6:32:15 - پنج‌شنبه 5 دسامبر 2019
واکنش بوریس جانسون، نخست‌وزیر بریتانیا به اعتراضات اخیر ایران
بوریس جانسون، نخست‌وزیر بریتانیا در واکنش به اعتراضات اخیر ایران گفت: «حس خود من این است که این تنها به قیمت بنزین مربوط نمی‌شود. این نشانه‌ای است از نارضایتی عمومی واقعی از رژیم و اگر بخواهم صادق باشم باید بگویم که از این مساله شگفت‌زده نشده‌ام.»

بوریس جانسون، نخست‌وزیر بریتانیا در واکنش به اعتراضات اخیر ایران گفت:

«حس خود من این است که این تنها به قیمت بنزین مربوط نمی‌شود. این نشانه‌ای است از نارضایتی عمومی واقعی از رژیم و اگر بخواهم صادق باشم باید بگویم که از این مساله شگفت‌زده نشده‌ام.»

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH