6:34:06 - پنجشنبه 5 دسامبر 2019
چین در مورد عواقب مصوبه کنگره آمریکا در حمایت از مسلمانان اویغور هشدار داد
چین در مورد عواقب مصوبه کنگره آمریکا در حمایت از مسلمانان اویغور هشدار داد دولت چین در مورد تبعات مصوبه کنگره آمریکا در حمایت از مسلمانان اویغور هشدار داده است. روز چهارشنبه، ۱۳ آذر (۴ دسامبر)، سخنگوی وزارت خارجه چین گفت که رای مجلس نمایندگان کنگره آمریکا در تصویب طرح تحریم مقامات دولت چین به […]

چین در مورد عواقب مصوبه کنگره آمریکا در حمایت از مسلمانان اویغور هشدار داد

دولت چین در مورد تبعات مصوبه کنگره آمریکا در حمایت از مسلمانان اویغور هشدار داده است.

روز چهارشنبه، ۱۳ آذر (۴ دسامبر)، سخنگوی وزارت خارجه چین گفت که رای مجلس نمایندگان کنگره آمریکا در تصویب طرح تحریم مقامات دولت چین به خاطر سرکوب مسلمانان اویغور “بر همکاری چین و ایالات متحده در زمینه‌های مهم تاثیری منفی خواهد گذاشت.”

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH