6:35:53 - پنجشنبه 5 دسامبر 2019
صدور کیفر خواستدادگاه بین‌المللی لاهه برای «لیلا واثقی» فرماندار جنایتکار شهر قدس
دادگاه بین‌المللی لاهه کیفر خواست برای «لیلا واثقی» فرماندار جنایتکار شهر قدس که در جریان اعتراضات اخیر دستور تیراندازی به سمت معترضین را داده بود، صادر کرد و این قاتل به جرم جنایت علیه بشریت تحت تعقیب مراجع قضایی بین الملی قرار گرفت.

دادگاه بین‌المللی لاهه کیفر خواست برای «لیلا واثقی» فرماندار جنایتکار شهر قدس که در جریان اعتراضات اخیر دستور تیراندازی به سمت معترضین را داده بود، صادر کرد و این قاتل به جرم جنایت علیه بشریت تحت تعقیب مراجع قضایی بین الملی قرار گرفت.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH