6:36:53 - پنج‌شنبه 5 دسامبر 2019
اهدای کاپشن برای زلزله زدگان از سوی بازاریان تبریز
اهدای کاپشن برای زلزله زدگان از سوی بازاریان تبریز در اقدامی تحسین آمیز “کاپشن دوزان بازار بزرگ امت تبریز” با کمک های خود توانستند قسمتی از نیازهای زمستانی روستاهای زلزله زده شهرستان سراب را برآورده کنند. تورکون تورکدن باشقا دوستو یوخدور

اهدای کاپشن برای زلزله زدگان از سوی بازاریان تبریز

در اقدامی تحسین آمیز “کاپشن دوزان بازار بزرگ امت تبریز” با کمک های خود توانستند قسمتی از نیازهای زمستانی روستاهای زلزله زده شهرستان سراب را برآورده کنند.

تورکون تورکدن باشقا دوستو یوخدور

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH