6:41:10 - پنج‌شنبه 5 دسامبر 2019
فقر و بدبختی باعث رهایی نوزاد تازه متولد شده در خیابان
فقر و فلاکت و بدبختی تا جایی جامعه را فراگرفته که نوزاد تازه متولد شده گوشه خیابان ها رها می شود. دستان کوچک کودک معصوم از شدت سرما یخ بسته است. video_2019-12-05_09-08-08

فقر و فلاکت و بدبختی تا جایی جامعه را فراگرفته که نوزاد تازه متولد شده گوشه خیابان ها رها می شود. دستان کوچک کودک معصوم از شدت سرما یخ بسته است.
video_2019-12-05_09-08-08

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH