6:45:10 - پنجشنبه 5 دسامبر 2019
اذعان مسئولان دولتی به بی‌پولی در شرایط تحریم
اذعان مسئولان دولتی به بی‌پولی در شرایط تحریم ادامه تحریم‌های نفت و محصولات پتروشیمی، دولت ایران را وارد مرحله جدیدی از “بی‌‌پولی” کرده است. مسئولان دولتی کتمان نمی‌کنند که بخش خصوصی ضعیف شده و این “پدر همیشه پول‌دار” حالا حتی آه در بساط ندارد. علی ربیعی، سخنگوی دولت در جمع صنعتگران گفت که در این […]

اذعان مسئولان دولتی به بی‌پولی در شرایط تحریم

ادامه تحریم‌های نفت و محصولات پتروشیمی، دولت ایران را وارد مرحله جدیدی از “بی‌‌پولی” کرده است.

مسئولان دولتی کتمان نمی‌کنند که بخش خصوصی ضعیف شده و این “پدر همیشه پول‌دار” حالا حتی آه در بساط ندارد.

علی ربیعی، سخنگوی دولت در جمع صنعتگران گفت که در این شرایط که دولت بودجه توسعه ندارد، مردم به امید نیاز دارند. سخنان ربیعی اما سراسر ناامیدکننده بود. او اذعان کرد که “دوران سرمستی ارزی” کشور به آخر رسیده است.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH