6:47:15 - پنجشنبه 5 دسامبر 2019
تداوم اعتراضات در کربلا و زخمی شدن ۱۳ نفر
تداوم اعتراضات در کربلا و زخمی شدن ۱۳ نفر video_2019-12-05_09-16-13 در درگیری دیشب نیروهای امنیتی و عده ای تظاهرکننده در کربلا ۱۳ نفر زخمی شدند.

تداوم اعتراضات در کربلا و زخمی شدن ۱۳ نفر
video_2019-12-05_09-16-13
در درگیری دیشب نیروهای امنیتی و عده ای تظاهرکننده در کربلا ۱۳ نفر زخمی شدند.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH