6:55:16 - پنجشنبه 5 دسامبر 2019
دادستان کل نظام قاتل جمهوری اسلامی: ملت ما به خاطر نان یا رفاه ظاهری قیام نمی‌کند بلکه پای مسیر ولایت ایستاده است
دادستان کل: 🔹 ملت ما به خاطر نان یا رفاه ظاهری قیام نمی‌کند بلکه پای مسیر ولایت ایستاده است 🔹 اگر ماموران حضور پیدا نمی‌کردند، اصفهان را نابود می‌کردند 🔹درباره کشته شدگان به نتیجه کامل نرسیده‌ایم

دادستان کل:

🔹 ملت ما به خاطر نان یا رفاه ظاهری قیام نمی‌کند بلکه پای مسیر ولایت ایستاده است

🔹 اگر ماموران حضور پیدا نمی‌کردند، اصفهان را نابود می‌کردند

🔹درباره کشته شدگان به نتیجه کامل نرسیده‌ایم

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH