7:13:36 - پنج‌شنبه 5 دسامبر 2019
داماد «روحانی» برای انتخابات ثبت نام کرد
داماد «روحانی» برای انتخابات ثبت نام کرد کامبیز مهدی زاده داماد رئیس جمهور برای حضور در یازدهمین دوره انتخابات مجلس از حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو ثبت نام کرد

داماد «روحانی» برای انتخابات ثبت نام کرد

کامبیز مهدی زاده داماد رئیس جمهور برای حضور در یازدهمین دوره انتخابات مجلس از حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو ثبت نام کرد

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH