7:18:11 - پنجشنبه 5 دسامبر 2019
خاتمی رئیس دولت اصلاحات: در همین مورد اخیر [ماجرای بنزین] دولت باید بسیار سپاسگزار رهبری باشد
رئیس دولت اصلاحات: در همین مورد اخیر [ماجرای بنزین] دولت باید بسیار سپاسگزار رهبری باشد سیدمحمد خاتمی در اظهارات اخیرش گفته است: 🔹جایگاه رهبری به‌عنوان شخص اول مملکت در قانون اساسی کاملا مشخص است که باید آن را ارج نهاد و این جایگاه سبب می‌شود در پیش آمدهای ناگوار ناگهانی کشور از بحران به در […]

رئیس دولت اصلاحات: در همین مورد اخیر [ماجرای بنزین] دولت باید بسیار سپاسگزار رهبری باشد

سیدمحمد خاتمی در اظهارات اخیرش گفته است:
🔹جایگاه رهبری به‌عنوان شخص اول مملکت در قانون اساسی کاملا مشخص است که باید آن را ارج نهاد و این جایگاه سبب می‌شود در پیش آمدهای ناگوار ناگهانی کشور از بحران به در آید؛ در همین مورد اخیر دولت باید بسیار سپاسگزار رهبری باشد که با موضع گیری خود امواج مخرب سازمان داده شده علیه دولت و ملت را به محاق بردند.
🔹در دوره جدید رئیس محترم قوه قضائیه رویکردهای امیدبخشی در زمینه نحوه برخورد با جرائم سیاسی یا عفو محکومان امنیتی و سیاسی و مطبوعاتی داشته‌اند که جای سپاس دارد. این نخستین بار است که این حرکت خوب هرچند کوچک انجام می گیرد، در حالی‌که سلف ایشان اصلاً منکر وجود مجرمان سیاسی بودند.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH