18:29:00 - دوشنبه 9 دسامبر 2019
سه کشور اروپایی علیه گروه تروریستی حشد الشعبی بیانیه صادر کردند
سه کشور اروپایی علیه گروه تروریستی حشد الشعبی بیانیه صادر کردند سه کشور اروپایی در بیانیه‌ای از نخست وزیر عراق خواستند نیروهای گروه تروریستی حشد الشعبی از صحنه تظاهرات دور مانده و عاملان کشتار اخیر منطقه السنک محاکمه شوند.

سه کشور اروپایی علیه گروه تروریستی حشد الشعبی بیانیه صادر کردند

سه کشور اروپایی در بیانیه‌ای از نخست وزیر عراق خواستند نیروهای گروه تروریستی حشد الشعبی از صحنه تظاهرات دور مانده و عاملان کشتار اخیر منطقه السنک محاکمه شوند.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH