18:30:42 - دوشنبه 9 دسامبر 2019
احتمال قطع اینترنت قوت گرفت.
احتمال قطع اینترنت قوت گرفت. غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل ایران، از مجلس خواست تا دولت را مکلف به تکمیل تمام لایه‌های شبکه ملی اطلاعات تا سال ۱۳۹۹ کند. همچنین جلالی گفته است که توسعه شبکه ملی اطلاعات به معنای قطع اینترنت نیست. 🔹 با توجه به سوابق قبلی سران ایران در دروغگویی و […]

احتمال قطع اینترنت قوت گرفت.

غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل ایران، از مجلس خواست تا دولت را مکلف به تکمیل تمام لایه‌های شبکه ملی اطلاعات تا سال ۱۳۹۹ کند.

همچنین جلالی گفته است که توسعه شبکه ملی اطلاعات به معنای قطع اینترنت نیست.

🔹 با توجه به سوابق قبلی سران ایران در دروغگویی و عوامفریبی، احتمال قطع کامل اینترنت بسیار محتمل است.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH