18:38:03 - دوشنبه 9 دسامبر 2019
وزارت کشور ترکیه اعلام کرد که ۱۱ تروریست فرانسوی را از کشور اخراج کرده است.
وزارت کشور ترکیه اعلام کرد که ۱۱ تروریست فرانسوی را از کشور اخراج کرده است. این وزارتخانه بر ادامه روند استرداد تروریست‌های خارجی به کشورهایشان تاکید کرده است.

وزارت کشور ترکیه اعلام کرد که ۱۱ تروریست فرانسوی را از کشور اخراج کرده است.

این وزارتخانه بر ادامه روند استرداد تروریست‌های خارجی به کشورهایشان تاکید کرده است.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH