18:39:29 - دوشنبه 9 دسامبر 2019
تصاویر مربوط به دیشب مناطق زلزله زده می باشد!
تصاویر مربوط به دیشب مناطق زلزله زده می باشد! دو روز قبل فرماندار شهرستان میانه گفت: هیچ کسی که در چادر سکونت داشته باشد نداریم.

تصاویر مربوط به دیشب مناطق زلزله زده می باشد!

دو روز قبل فرماندار شهرستان میانه گفت: هیچ کسی که در چادر سکونت داشته باشد نداریم.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH