18:40:47 - دوشنبه 9 دسامبر 2019
جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا:در صورتی که کاهش تعهد ایران به برجام ادامه یابد، حفظ این توافق ناممکن می‌شود.
جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا: در صورتی که کاهش تعهد ایران به برجام ادامه یابد، حفظ این توافق ناممکن می‌شود.

جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا:

در صورتی که کاهش تعهد ایران به برجام ادامه یابد، حفظ این توافق ناممکن می‌شود.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH