6:26:28 - سه‌شنبه 10 دسامبر 2019
منصور فتحی فعال ملی آذربایجان امروز با تودیع وثیقه آزاد شد.
منصور فتحی فعال ملی آذربایجان امروز با تودیع وثیقه آزاد شد. یادآوری می‌شود، منصور فتحی و صالح اکرامی از آذربایجانی‌های ساکن در نسیم‌شهر(اکبرآباد) تهران در تاریخ ۲۹ آبان به بهانه اعتراضات سراسری ایران،بازداشت شده‌بودند. 🔹 همچنین صالح اکرامی دیگر فعال آذربایجانی در بلاتکلیفی در زندان به‌سر می‌برد.

منصور فتحی فعال ملی آذربایجان امروز با تودیع وثیقه آزاد شد.

یادآوری می‌شود، منصور فتحی و صالح اکرامی از آذربایجانی‌های ساکن در نسیم‌شهر(اکبرآباد) تهران در تاریخ ۲۹ آبان به بهانه اعتراضات سراسری ایران،بازداشت شده‌بودند.

🔹 همچنین صالح اکرامی دیگر فعال آذربایجانی در بلاتکلیفی در زندان به‌سر می‌برد.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH